تنور گازی ایران پارس

تنور گازی ایران پارس در شهر کرد، تولید کننده انواع تنورهای فلزی، سنتی و گلی با استفاده از مواد اولیه درجه یک با ابعاد استاندارد و سفارشی

تنور گازی ایران پارس