کلینیک تخصصی خودرو محمد

تعمیر انواع خودرو های سواری داخلی و خارجی، تعمیر موتور و گیربکس، خدمات امدادی و همچنین تعمیر در منزل، خدمات جرثقیل به تمام نقاط رشت در کلینیک تخصصی خودرو محمد می باشد.