شرکت تکتاز سنگ شکن

طراحی و تولید، تاسیسات شن و ماسه و سنگ شکن و تولید و تامین کلیه قطعات جانبی و خدمات تراشکاری و ارسال سراسر کشور

شرکت تکتاز سنگ شکن