تکادوصنعت

طراحی و ساخت انواع مخازن و ماشين آلات صنايع غذايي و دارويي و شيميايی