شرکت تاج سازه سپاهان

تولید کننده انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی شامل، چرخ گوشت های صنعتی، سیخ گیر کباب، سیخ شور، چرخ گوشت، کباب پز و... در شرکت تاج سازه سپاهان در اصفهان می باشد.