تجهیزات صنعتی آشپزخانه خلیج

تجهیزات صنعتی آشپزخانه خلیج تولید و توزیع کننده تجهیزات سرمایشی وگرمایشی رستوران، فست فود درقشم و ارسال به سراسرکشور

تجهیزات صنعتی آشپزخانه خلیج

قفسه ها