مجموعه‌ تخصصی‌ تبلیغات اقتصاد مقاومتی‌ سروش

سروش‌ اولین‌ و بزرگترین مجموعه‌ تخصصی‌ تبلیغات اقتصاد مقاومتی‌ در کشور. مجری‌ انحصاری‌ برگزاری سلسله‌ رویداد های‌ تجارت در راه‌ ابریشم ‌ج.ا.ایران

اطلاعات بیشتر:

مجری انحصاری برگزاری سلسله رویدادهای تجارت در راه ابریشم ج.ا.ایران