ثبت رایگان
285

سیستم پارکینگ هوشمند و مکانیزه

سیستم اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را از گیت خودرو ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و.... فراهم می سازد . همچنین سیستم این توانایی را دارد که علاوه بر ثبت تردد خودروها ، تردد افراد را بصورت لحظه ای و همزمان در اختیار مدیران قرار دهد .
در پارکینگهای عمومی انجام کلیه محاسبات ریالی جهت ورود و خروج و میزان توقف خو...

سیستم پارکینگ هوشمند و مکانیزه
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ