ثبت رایگان
  1. گیلان
  2. رشت
  3. تکنولوژی و کالای دیجیتال
  4. تجهیزات اداری و فروشگاهی
  5. هوشمند سازی پارکینگ ( کنترل ورود و خروج خودرو )
224

هوشمند سازی پارکینگ ( کنترل ورود و خروج خودرو )

سیستم اتوماسیون کنترل تردد پارکینگ امکان نظارت دقیق بر روند تردد خودروها را از گیت خودرو ، در سازمانها ، پارکینگهای عمومی و.... فراهم می سازد . همچنین سیستم این توانایی را دارد که علاوه بر ثبت تردد خودروها ، تردد افراد را بصورت لحظه ای و همزمان در اختیار مدیران قرار دهد .
در پارکینگهای عمومی انجام کلیه محاسبات ریالی جهت ورود و خروج و میزان توقف ...

هوشمند سازی پارکینگ ( کنترل ورود و خروج خودرو )
فروشنده این محصول:
تماس تلفنی ارسال پیامک حساب واتساپ