سیستم پرداز گیل

سیستم پرداز گیل در رشت، ارائه دهنده خدماتی چون، اتوماسیون شهربازی، هوشمند سازی پارکینگ، دستگاههای حضور و غیاب الکترونیکی و همچنین طراحی قفل های هوشمند الکترونیکی کمد

سیستم پرداز گیل