ساخت فروشگاه
252

کیت مکش دوتیکه 206TU5 و 207 و رانا

کیت مکش 206موتور تیوفایو و207 و رانا
کیت کامل شامل:استیل 304 قطر 63میلیمتر دوتیکه با اتصالات کامل و فیلتر اسپرت خارجی است اندازه کیت بلند است وتاپایین میره
طریقه نصب: لوله فابریک خودرو بازمیشود واین کیت به جاش نصب میشود.
شماره تماس جهت سفارش
09131885386

کیت مکش دوتیکه 206TU5 و 207 و رانا
فروشنده این محصول: