استودیو سانی

مرکز حرفه ای تصویر و عکس،عکاسی فضای باز و آتلیه،ساخت کلیپ مناسبتی تولدو عقدو عروسی،ساخت کلیپ فرمالیته،تدوین حرفه ای فیلم و فیلمبرداری از مجالس عروسی و عقد با جدیدترین امکانات تصویربرداری.