استخر و مجموعه ورزشی یزدان

استخر و مجموعه ورزشی یزدان در رشت، بزرگترین مجموعه بدنسازی کل کشور با تجهیزات منحصر به فرد همچنین ساپورت بسیاری از ورزش ها در محیط بسیار بزرگ

اطلاعات بیشتر:

بزرگترین مجموعه بدنسازی کل کشور با تجهیزات منحصر به فرد

استخر و مجموعه ورزشی یزدان