سوله سازی برادران بزمی در تبریز

شرکت صنعت گستران بزمی، اجرای انواع سوله از قبیل سوله سبک سیلندری، سوله سنگین، سازه فولادی و ...