مشاوره و هوشمند سازی اسمارت مون

کنترل روشنایی، کنترل صوت، امنیت، کنترل پرده برقی و جک درب پارکنیگ، کنترل سرمایش و گرمایش، پریزهای هوشمند، رله های تابلویی، کنترل تمامی تجهیزات ir و ...

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 2 الی 8

مشاوره و هوشمند سازی اسمارت مون