دبیرستان غیردولتی پسرانه سینا (دوره دوم)

دبیرستان غیردولتی پسرانه سینا (دوره دوم)

تعداد بازدید: 65467

درباره دبیرستان غیردولتی پسرانه سینا (دوره دوم)

چکیده
دبیرستان غیر دولتی پسرانه سینا (دوره دوم) در رشت با ارائه خدمات نوین، یادگیری را برای دانش آموزان آسان نموده است .

توضیحات
دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه ی سینا با کادری مجرب و باسواد در رشته های درسی مختلف توانسته است از بهترین دبیرستان های پسرانه ی دوره ی دوم رشت باشد . این دبیرستان از امکانات ویژه ای برخوردار است که برای رفاه حال فرزندان...

دبیرستان غیردولتی پسرانه سینا (دوره دوم)