شرکت افرا سیم تک سدید

با 25 سال سابقه تولید در زمینه صنایع مفتولی

اطلاعات بیشتر:

تولید انواع مفتول سیاه و گالوانیزه،تولید انواع توری فنس و توری حصاری،تولید سیم خاردار خطی و سیم خاردار حلقوی گالوانیزه

شرکت افرا سیم تک سدید