ثبت رایگان

معمولا برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به موتور خودروها از یک فیلتر استفاده می شود؛ اما این فیلتر در واقع مثل ماسک عمل کرده و تنفس را برای موتور سخت می کند. برای حل این مشکل از کیت مکش هوا استفاده می شود تا محل مکش هوا از موتور فاصله بگیرد و جریان هوا با دمای کمتری وارد لوله های مکش شود.
خرید کیت مکش هوا در نهایت باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه تعویض فیلتر هوا، افزایش شتاب خودرو، روان تر کار کردن موتور، نصب آسان و ایجاد جلوه زیبا و اسپرت در محفظه موتور خواهد شد.