ثبت رایگان

چرخ ترمز دار برای متوقف کردن وسایلی مثل تخت، چرخ دستی و کباب کن ها مورد استفاده قرار می گیرد تا در اثر نیروهای کم شروع به حرکت نکنند. چرخ ترمزدار صنعتی برای کم کردن صداهای مزاحم و حرکت نرم و آرام از چرخ پلاستیکی فشرده از جنس پلی کربنات بهره می برد.
چرخ ترمز دار جانبی یکی از رایج ترین انواع چرخ ترمز دار است که به سادگی با حرکت دست یا پا ترمز اعمال می شود و خود به دو دسته ترمز قفل بالا و ترمز بادامکی تقسیم می گردد. قیمت چرخ ترمز دار جانبی با قفل بادامکی از ترمز قفل بالا کمتر است و البته عملکرد ضعیف تری دارد. چرخ ترمز دار انواع دیگری هم دارد که شامل ترمز قفل فنی، ترمز تمام قفل، ترمز مرده، ترمز قفل مرکزی، ترمز قفل کف و ترمز قفل تراکمی و غیرتراکمی می باشد.