ثبت رایگان

امروزه از هیدروگرافیک یا چاپ آبی برای ایجاد اشکال هندسی متنوع بر روی قطعات خودرو، موتور سیکلت و اجزای داخلی آن ها مثل رینگ و لاستیک استفاده می شود. این پروسه که خیلی راحت توسط یک دستگاه پرینتر، کاغذ مخصوص هیدروگرافی و آب انجام می شود، این روزها در بسیاری از شرکت های سازه ای مهندسی صورت می گیرد.
برای انجام این پروسه ها و اطلاع از قیمت و خرید دستگاه هیدروگرافیک در تهران، مازندران، کرج و... به سایت چچیلاس مراجعه نمایید.