متخصص کلیه و دیالیز

کلیه یکی از مهمترین ارگان های بدن است که وظیفه تصفیه خون را بر عهده دارد. با داشتن رژیم غذایی سالم تا حد بسیار زیادی می توان از بیماری های کلیوی پیشگیری کرد. مصرف کمتر نمک، غذاهای چرب، خودداری از مصرف سیگار و... نقش به سزایی در کاهش ایجاد سنگ کلیه دارند. برای درمان مشکلات کلیوی باید به متخصص کلیه و دیالیز در کشور مراجعه کنید.