عایق بندی ساختمان

برای اینکه سطحی از دیوار، سقف و یا کف محیطی را از گزند رطوبت، حرارت و صوت ایزوله کنید، یکی از روش های ممکن استفاده از عایق کاری ساختمان مناسب است. این روزها تنوع عایق ساختمانی بسیار بیشتر شده و در انواع عایق سلولزی، عایق حرارتی پشم شیشه، پنل عایق دار، عایق گرما و... به فروش می رسند.
برای اینکه به مراکز و لیست شرکت های عایق بندی ساختمان در کشور دسترسی داشته باشید، به سایت چچیلاس مراجعه کنید.