خدمات کشاورزی

خوشبختانه در کشور ما شرایط برای خدمات مرتبط با کشاورزی و باغداری بسیار مناسب است. ابزارآلاتی که در زمینه کشاورزی نیاز است شامل: موتور پمپ، دستگاه علف زن، سمپاش پرتابل، موتور برق و... می شوند. شرکت های کود شیمیایی که برای گلخانه ها و باغداری ها بسیار لازم هستند، جلوی توزیع آفت و سموم درختان را نیز می گیرند.
برای اینکه به لیست شرکت های تولیدی دسترسی داشته باشید و لیست فروشگاه های خدمات کشاورزی در کشور را مشاهده کنید، به سایت چچیلاس مراجعه کنید.