ثبت رایگان
کسب و کارها

فروشگاه‌ها

فروشگاه‌های مجازی شهر شما در چچیلاس

ثبت کسب و کار
به محض ثبت نام در این لیست قرار بگیرید!

در بین فرآیندهای صنعتی و ساختمانی، جوشکاری اصلی ترین کاریست که برای اتصال دو یا چند فلز به یکدیگر به کار می رود. با عمل جوشکاری، در واقع دو جسم فلزی را یکی می کنند. بسیاری از خدمات راه سازی مثل ساخت پل، تونل و مترو به کمک جوشکاری به سرعت پیش می روند.
آهنگر به کسی گفته می شود که به کمک آهن و حرارت دادن به آن ها، شروع به ساخت و تغییر شکل فلزات داده و وسایل کاربردی مثل نعل اسب، نرده، مبلمان و... می سازند. آهنگری و جوشکاری در کشور این روزها به یکی از مهارت های پردرآمد تبدیل شده است که جوانان و نوجوانان می توانند بعد از تکمیل دوره های آموزشی، وارد بازار کار شوند.

به چچیلاس بپیوندید...

به چچیلاس بپیوندید...

همین حالا فروشگاه خود را در چچیلاس ایجاد کنید و در مسیر رشد کسب و کارتان در فضای اینترنت قدم بردارید