شیشه ضدگلوله پرشیا جام

تولید کننده شیشه های ضدگلوله ، ضدانفجار ، سکوریت ، لیمنیت ، هوشمند ، دوجداره ، امنیتی

اطلاعات بیشتر:

واحد امنیتی پرشیاجام.دارنده بزرگترین کوره سکوریت خاورمیانه و بزرگترین خط لمینیت خاورمیانه

چکیده:

تنها شرکت مورد تایید پلیس پیشگیری ستاد کل فراجا و مورد تایید ارتش ،سپاه، صنایع دفاع و بانک مرکزی