تولید ورق شیروانی پیرعلی

کارگاه تولید ورق شیروانی پیرعلی؛ اجرا و تولید عمده ورق شیروانی در طرح و رنگ های متنوع، ساخت و نصب سوله و اجرای صفر تا صد بنا، فروش توری و پشم شیشه و آبرو به طول دلخواه، تولید نما و لمبه، دارای سریعترین خط تولید و ارسال به سراسر کشور انجام می دهد.

اطلاعات بیشتر:

ز سال ۱۳۶۵ شروع به کار ساخت اسکلت، ساخت و نصب سوله و تولید ورق شیروانی کرده ایم.
کارگاه تولید ورق شیروانی پیرعلی دارای پروانه کسب به شماره 0466823829 هست.
کارگاه تولید ورق شیروانی پیرعلی؛ اجرا و تولید عمده ورق شیروانی در طرح و رنگ های متنوع، ساخت و نصب سوله و اجرای صفر تا صد بنا، فروش توری و پشم شیشه و آبرو به طول دلخواه، تولید نما و لمبه، دارای سریعترین خط تولید و ارسال به سراسر کشور انجام می دهد.