آکادمی آرایش دائم شیرین مجیدی در تهران

ارائه ی تمامی خدمات آرایش دائم، میکروبلیدینگ، بن مژه، فی کانتور لب و ...توسط مدرس بین المللی و عضو آکادمی خانم شیرین مجیدی در تهران می باشد.

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 9 الی 19

آکادمی آرایش دائم شیرین مجیدی در تهران