تریلی سازی و کانتینر سازی شیردال صنعت ارومیه

شیردال صنعت ارومیه سازنده انواع تریلر چادری ساده،کشویی،کفی، لبه دار،تانکر،کمپرسی

تریلی سازی و کانتینر سازی شیردال صنعت ارومیه