آموزشگاه طراحی و دوخت شاهکار(فخار)

آموزشگاه طراحی و دوخت شاهکار(فخار)

تعداد بازدید: 3296

درباره آموزشگاه طراحی و دوخت شاهکار(فخار)

آموزشگاه طراحی و دوخت شاهکار(فخار)، آموزش طراحی و دوخت و انواع صنایع دستی، آموزش نازک دوزی و ضخیم دوزی و آموزش لباس شب و عروس در رشتاطلاعات بیشتر


آموزش طراحی و دوخت و انواع صنایع دستی
آموزش نازک دوزی و ضخیم دوزی
آموزش لباس شب و عروسآموزشگاه طراحی و دوخت شاهکار(فخار)