تولیدی نخ و طناب شبدیز

تولید انواع نخ و طناب پلاستیکی ونخ های کادو تابیده و عدل بندی و ...

تولیدی نخ و طناب شبدیز

تعداد بازدید: 3,216