شهر خود را انتخاب کنید

صنایع مفتولی سپنتا (صبیری)

بزرگترین تولیدکننده انواع مفتول روکش دار (pvc)، تولید گابیون فنس حصاری، سیم خاردار حلقوی و سوزنی، پایه فنس ،ارائه انواع فنس باغی، توری روکشدار، توری پرسی و ...

اطلاعات بیشتر:

ساعات کاری :
از 8 الی 20

قفسه ها