باشگاه سوارکاری شهاب در سیرجان

باشگاه سوارکاری شهاب در سیرجان: پرورش اسب های دره شور با 15 سال سابقه درخشان و دارای اسب های کورسی.

اطلاعات بیشتر:

جهت هماهنگی کشش با سیلمی اصیل دره شوری(شهاب) تماس حاصل فرمایید.

باشگاه سوارکاری شهاب در سیرجان