سنگ مصنوعی هگمتانه در قم

آموزش و تولید اکسسوری و فروش گرانول و روغن دی او پی جهت ساخت قالب، آموزش تولید قالب اکسسوری، آموزش تولید سنگ مصنوعی و نمای داخل و ...

اطلاعات بیشتر:

فواید و معایب سنگ مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی:
هزینه پایین تر
سبک تر بودن
راحت کارکردن برای بناها
ضدآب بودن
طرح های مختلف