شرکت صنایع بسته بندی مواد غذایی زرین ماد گلستان (چجا)

عرضه کننده: انواع برنج طارم علا هاشمی، طلارم، صدری، طارم دنوج، طارم فریدونکنار طارم دابو دشت و دم سیا علا عطر دانه بلند، طلارم گشت دوم، فجر، شیرودی، ندا، خرر، اریا، طارم روشن و انواع سر لاشه و نیم دانه و غیره

اطلاعات بیشتر:

کد پستی 4941748716