صنایع برودتی و حرارتی علی یکی

صنایع برودتی و حرارتی علی یکی، تولید کننده انواع یخچال های صنعتی اعم از قصابی، قنادی لبنیاتی، بستنی و سرد خانه در تهران میباشد.

اطلاعات بیشتر:

تولید انواع یخچال های صنعتی اعم از قصابی، قنادی لبنیاتی، بستنی و سرد خانه
ساعات کاری از شنبه تا پنج شنبه
صبح از ساعت 8
و عصر از ساعت 6

صنایع برودتی و حرارتی علی یکی