گروه صنعتی تکنوبوران

گروه صنعتی تکنوبوران تولید کننده دستگاههای میوه خشک کن "خانگی،صنعتی" و تمام هوشمند طراحی و اجرای سردخانه های "بالای صفر،زیرصفر" ابس بانک چیلر اواپراتور