گروه صنعتی و ساختمانی فرهمند

گروه صنعتی و ساختمانی فرهمند؛ تولید ، فروش و اجرا کامل دیوار بتنی اکسپوز با نمای سه بعدی در سراسر کشور می باشد.