صنعت فوم در تهران

مشاوره و راه اندازی خط تولید فوم سرد، مبلی، خودرویی، اداری در صنعت فوم در تهران می باشد.

اطلاعات بیشتر:

به مدیریت خانم : رزجی