سالن ورزشی شانديز(روح بخش)

سالن ورزشی شانديز(روح بخش) در رشت، سالنی مجهز در ارتباط با ورزش های آبی با داشتن کلیه امکانات دقیق و مجهز به سونا و جکوزی با رعایت تمامی اصول بهداشتی

سالن ورزشی شانديز(روح بخش)