ساخت فروشگاه

مدل آسمان مجازی برای سالن پذیرایی

آسمان مجازی با باکس کناف
این نوع آسمان مجازی برای حال و اتاق خواب مناسب است.
برخی افراد برای آشپزخانه نیز ازین مدل استفاده می کنند.

مدل آسمان مجازی برای سالن پذیرایی
مدل آسمان مجازی برای سالن پذیرایی
مدل آسمان مجازی برای سالن پذیرایی
مدل آسمان مجازی برای سالن پذیرایی
فروشنده این محصول: