ساخت فروشگاه

طراحی اجرا سقف کاذب در نیشابور

طراحی و اجرای سقف کاذب در نیشابور
نصب سقف کاذب طراحی این سقف به گونه ای است که به اسکلت اصلی ساختمان وصل می شود و بار آن به سازه اصلی ساختمان... سقف کاذب ( سقف کناف) و سقف اصلی فضای خالی ایجاد می شود . طراحی و ساخت سقف کاذب صاف اجرای سقف کاذب به شکلهای دکوراتیو اجزا سقف کاذب ساختمان و بدون استفاده از آب می باشند.

طراحی اجرا سقف کاذب در نیشابور
فروشنده این محصول: