خرید و فروش سگ و دام خاوری

خرید و فروش سگ های اصیل، خرید و فروش انواع نژاد دام (گوسفند داشتی)،عرضه انواع نژاد سگ ها با بهترین و مناسب ترین قیمت، نژاد های افشاری: کردی: افشار پلنگی، مغانی و ...