شرکت سفیر تریلر سپاهان

طراحی و تولید انواع تریلر لبه، کفی، تانکر، ترانزیت، کمپرس، تیغه کانتین بر در شرکت سفیر تریلر سپاهان در اصفهان می باشد.