شرکت رویان اکسیر روزمهر

انبوه سازان ساختمان سازی مسکن مهر وهمه انبوه سازان داخل و خارج از کشور، سرعت در گچ کاری، مقاومت ضد اب و باکتریال، با قیمت مناسب در کنار شما هستیم.

اطلاعات بیشتر:

ارکام تهیه دستگاه پاشش گچ اموزش بهره برداران ونسابان پیمانکاران تهیه گچ مرغوب سمنان تهیه مواد حلال دیرگیری گچ ضد اب رزین مخصوص حلال گچ در داخل وخارج از کشور

چکیده:

کارگچ ساختمان با دستگاه برای اولین بار در ایران سرعت چند برابر زیبای ضد اب شدن گچ انتی باکتریال با رزین حلال گچ باپوشش گچ با دستگاه پاشش در کل کشور