شرکت رویان اکسیر روزمهر

انبوسازان ساختمان سازی مسکن مهر وهمه انبوه سازان دخل وخاج از کشور سرعت در گچ کاری مقاومت ضد اب وباکتریال قیمت مناسب در کنار شما هستیم

اطلاعات بیشتر:

ارکام تهیه دستگاه پاشش گچ اموزش بهره برداران ونسابان پیمانکاران تهیه گچ مرغوب سمنان تهیه مواد حلال دیرگیری گچ ضد اب رزین مخصوص حلال گچ در داخل وخارج از کشور

چکیده:

کارگچ ساختمان با دستگاه برای اولین بار در ایران سرعت چند برابر زیبای ضد اب شدن گچ انتی باکتریال با رزین حلال گچ باپوشش گچ با دستگاه پاشش در کل کشور

شرکت رویان اکسیر روزمهر