رستوران دریایی نگین مرداب

رستوران دریایی نگین مرداب در بندر انزلی، رستورانی شناور در دل مرداب با ارائه خدماتی چون سرو غذای محلی مخصوصاً ماهی تازه، دارای ایستگاه قایق سواری و ...

رستوران دریایی نگین مرداب