شرکت ری پلیمر

کار بازیافت مواد پلی اتیلن(لوله های کشاورزی، لوله گاز و ..)تبدیل به گرانول. ارسال به سراسر کشور

اطلاعات بیشتر:

ساعت کاری:
از 8 الی 20

قفسه ها