مهد سالمندان رنگین کمان زندگی

مهد سالمندان رنگین کمان زندگی در رشت، مرکزی برای نگهداری سالمندان عزیز با تمامی امکانات رفاهی و توانبخشی برای این عزیزان به همراه کادری مجرب و با ارائه خدمات گردش و تفریحی و آموزشی

اطلاعات بیشتر:

ساعت کار : ۸ الی ۱۵ - t.me/ranginkamanzendegirasht

مهد سالمندان رنگین کمان زندگی

تعداد بازدید: 49,058