رادیاتور قرنیزی آتریسان

رادیاتور قرنیزی نسل جدید مبدل‌های حرارتی است که با حذف قرنیز سنگی یا چوبی در ساختمان‌ها و ابنیه‌های مسکونی نصب و اجرا می‌شود، که به دلیل گرمایش یکنواخت و توزیع انرژی گرمایی یکسان در فضای واحدهای مسکونی ...همچنین با نقشی که در دکوراسیون داخلی ایفا می‌کند و فضای مفید ساختمان را جهت بهره بردای بهتراشغال نمی‌کند مورد توجه بسیاری از سازندگان و مالکان قرار گرفته است. از جمله ویژگیهای رادیاتور قرنیزی می توان به چند نمونه اشاره کرد: ... کاهش یا صرفه‌جویی در هزینه‌های لوله کشی ساختمان .... توزیع مساوی و یکنواخت گرما در تمام محیط ساختمان .... عدم اشغال فضای داخلی مفید ساختمان ... تنوع رنگ و طرح‌های مختلف مطابق با دکوراسیون داخلی واحد مسکونی ...سرعت انتقال حرارت نسبت به سایر مبدل‌های حرارتی