شرکت پترواشکان کارون

شرکت پترواشکان کارون در تهران، در پروژه های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی. نیروگاهی و خطوط ارتباطی بصورت EPC فعالیت دارد.

اطلاعات بیشتر:

شرکت پترو اشکان کارون فعالییت خود را در سال ۱۳۸۷ اغاز کرده و هم اکنون در پروژه های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی. نیروگاهی و خطوط ارتباطی بصورت EPC فعالیت دارد.

شرکت پترواشکان کارون