حک و پولیش البرز

حک و پولیش البرز

تعداد بازدید: 497

درباره حک و پولیش البرز

مجتمع حک وپولیش البرزارائه دهنده خدمات حکاکی سطحی و عمیق بروی تمامی فلزات، قطعات و قالبهای صنعتی وخانگی ، ساخت لگو، مهر لیزری، سنبه کوبش ، داغی .خدمات فینیشیگ و پولیشینگ انواع قالبهای صنعتی و خانگی .کشش در تهران



حک و پولیش البرز

محصولات فروشگاه